LOM

Lom kirke i Lom sogn og prestegjeld i Oppland


Under arkeologiske utgravninger sommeren 1973 ble det funnet 2.270 mynter under gulvene i kirken. Dette er det største antall mynter som er funnet i en kirke i Norge.

Over: Brakteater fra Håkon Håkonsson. Funnet i Lom kirke.


Myntfunnene fra norske kirker er vår viktigste kilde til kunnskap om middelaldermynter og bruken av dem. Enkelte særtrekk går igjen i kirkefunnene. Mynter fra 1000-tallet opptrer sjelden. 1100-årene er rikere representert, men det er flest mynter preget mellom 1200 og 1300. Etter 1319 blir det færre mynter, de fleste er svenske og etter hvert også danske og tyske. Fra 1600-tallet og fremover finner vi dansk-norsk småmynt i mindre mengder.

Her finnes en fullstendig oversikt over funnet.

Hvorfor ligger det hundrevis, ja opptil et par tusen mynter under tregulvene i kirkene? Vi vet ikke dette med sikkerhet, men sporene tyder på at de fleste ble mistet. Nærmest alle funnmyntene er meget små og så lette at en umulig kunne høre det om de falt ned på et gammelt kirkegulv. Sprekkene mellom de grove gulvplankene var mer enn brede nok til at mynt kunne trille ned under gulvet. Mynt har nok også til tider blitt ofret, men lite tyder på at dette var fast tradisjon i middelalderen.

Over: Brakteat fra erkebiskop Jon Raude.