Kinsarvik kirke i Hordaland
Kinsarvik kirke i Hordaland


1 9 6 0

I Kinsarvik kirke i Kinsarvik sogn og Ullensvang prestegjeld i Hordaland ble det i 1960 funnet 425 mynter ved arkeologiske undersøkelser under kirkens gulv.

Norske og danske mynter fra middelalder og nyere tid utgjør hoveddelen av funnet.