Oversikt over mynter i Hon-funnetHON

Hon, Haug, Eiker, BuskerudOversikt over mynter i funnet:

1Romersk solidus364-367
2Bysantinske solidi751/75 - ca. 843/56
1Merovingisk etterligning av bysantinsk solidus582/602
10Kufiske (arabiske) dinarer769/70-848/49
2Frankiske denierer814-840
1Imitasjon (gull) av frankisk denier814-840
2Imitasjoner av frankiske solidica. 816-840
1Angelsaksisk penningca. 810