HON

Hon, Haug, Eiker, Buskerud

I 1834 ble Skandinavias største gullskatt fra vikingtiden funnet. Skatten som består av halsringer (den største veier over 1,1 kg), brosjer og andre smykker, inneholdt også 20 mynter, hvorav 15 gullmynter. Gullskatten ble funnet under graving i myr. Trass i at både Danmark og Sverige kan vise til betydelig rikere tilfang av gjenstander fra vikingtiden enn hva Norge kan, representerer Hon-skatten det rikeste gullfunnet vi kjenner fra Norden.


Det norske Storting vedtok i 1836 å innløse gullskatten fra Hon for 2.030 speciedaler og skjenket den til Universitetet uten plikt til refusjon av det utbetalte beløp. Datering: etter 852.

NB! Gjenstander fra Hon-skatten er utstilt i "Skattkammeret" i første etasje.

Over: Gullsmykker fra Hon-funnet

Her finnes en fullstendig oversikt over funnet.
Over: Mynter med hemper fra Hon-funnet