GRESLI

Gresli, Tydal, Sør-Trøndelag

På gården Gresli ble det i 1878 funnet 2.253 mynter under potethypping på et sted hvor det tidligere hadde ligget en steinrøys.

Gresli-skatten er vår viktigste kilde til Olav Kyrres omfattende utmynting i Norge 1067-1093. Skatten ble omhyggelig publisert av Myntkabinettets bestyrer L.B. Stenersen i 1881, og har siden vært gjenstand for oppmerksomhet fra en rekke forskere.

Datering: Etter ca. 1080

Over: Penning fra Olav Kyrre
Her finnes en fullstendig oversikt over funnet.

Penninger fra Olav Kyrre