Foldøy, Jelsa i Rogaland
Foldøy, Jelsa i Rogaland


1 9 0 7

På Foldøy i Jelsa i Rogaland ble det i 1907 funnet 776 mynter sammen med umyntet sølv under nybryting av mark.

Tyske, angelsaksiske og danske penninger fra 1000-tallet utgjør hoveddelen av funnet.