FJERDINGREIN

Fjerdingrein i Heidal i Sel i Oppland

På Fjerdingrein i Heidal i Sel i Oppland ble det i 1810 gjort et betydelig funn av brakteater og annen mynt fra første halvdel av 12. århundre. Disse myntene ble lenge sett på som norske mynter, men danske og svenske forskere har siden kommet med sterke argumenter for at deler av disse myntene ble preget på Jylland i Danmark i 1130- og 1140-årene.

Det er i Fjerdingrein-funnet at vi finner de eldste eksemplene på brakteater i Norge.