TRONDHEIM

Dronningens gate 10, Trondheim, Sør-Trøndelag

Under gravearbeider i Dronningens gate 10 i Trondheim ble det 4. september 1950 funnet flere enn 964 mynter sammen med umyntet sølv.

Etter funnet fra Årstad i Rogaland, er dette Norges nest største myntskatt fra vikingtiden. Som sedvanlig for myntskatter fra sein vikingtid utgjør de 512 tyske og 372 angelsaksiske penningene størsteparten av funnet. I tillegg ble det funnet islamske mynter, bøhmiske, irsk-norske og svenske penninger.
De yngste myntene i funnet er danske penninger preget for Hardeknut (1035-1042). Skatten kan derfor ikke være nedlagt før 1035. Denne datoen er noen år for sein til at skatten kan
settes direkte i forbindelse med slaget på Stiklestad i 1030.

Over: Mynter i skatten fra Dronningens gate 10, Trondheim

 

Over: Mynter i skatten fra Dronningens gate 10, Trondheim


Funnet fra Dronningens gate 10 er den eneste store myntskatten fra vikingtiden som har blitt funnet etter den 2. verdenskrig.