ÅRSTAD

Årstad, Egersund, Rogaland

Årstad-skatten inneholder særlig mange mynter preget med navnet til Knut den store, dengang både konge i Danmark og England. Disse Knut-myntene har blitt satt i sammenheng med det Snorre forteller fra Norges-ferden til kong Knut i 1028. I sluttkampen mot Olav Haraldsson hører vi at Knut benyttet penger og klingende mynt som politisk middel for å skaffe seg støtte blant norske stormenn. På ferden lå kongeflåten en stund i Eikasund (Egersund).

På en februardag i 1836 ble det funnet 1.849 sølvmynter under en stor stein på gården Årstad ved Egersund. Dette er den største norske myntskatten vi har fra vikingtiden. Den yngste mynten i funnet tyder på at skatten ble nedlagt omkring år 1030. Tilsammen ble det funnet 1.014 angelsaksiske penninger og ca 690 tyske penninger på Årstad.