Verdens største mynthandel


Da tyske tropper invaderte Norge den 9. april 1940, ble 26 lastebiler lastet med 1.503 kasser og 39 tønner som inneholdt tilsammen 50 tonn gullbarrer og gullmynter. Norges gullreserve skulle fraktes ut av landet. Flukten var meget godt forberedt. Allerede to år tidligere hadde sjefsdirektør Nicolai Rygg i Norges Bank sørget for å veie, merke, pakke og plombere gullreserven, nettopp med tanke på et eventuelt angrep på Norge.

Første etappe gikk til Norges Banks hvelv på Lillehammer. Der ble de ikke lenge. Tyskerne nådde raskt sørenden av Mjøsa, og tyske fallskjermtropper hadde landet i Dombås-traktene. Gulltransporten ble ledet videre med tog. Etter tyske flyangrep nådde gulltoget Ã…ndalsnes. Der ble 1/3 av gullet lastet ombord i krysseren "Galathea". Regjeringen hadde bestemt at gullet skulle fordeles på flere skipslaster. De to resterende delene ble fraktet med biler til Molde hvor kongen og kronprinsen hadde søkt tilflukt i vente på den britiske krysseren "Glasgow".

Under tyske flyangrep ble gullet, sammen med kongen og kronprinsen, lastet ombord på "Glasgow" ved hjelp av en mindre båt. Denne operasjonen tok tid, så "Glasgow" stakk til sjøs mens fire lastebiler fullastet med gull sto igjen på kaien. Fra Molde ble gullet fraktet nordover med lokalbåten "Driva". Etter å ha blitt utsatt for kraftige bombeangrep ble gullet fraktet over til fem små fiskeskøyter. Ved Titran overtok de to skøytene "Alfhild" og "Stølvåg". Den 9. mai ankom gullet Tromsø hvor det umiddelbart ble lastet over i den britiske krysseren "Enterprise".

"Enterprise" nådde Plymouth den 29. mai etter fire tyske bombeangrep. Hele den norske gullbeholdningen ble reddet.


Jan Olav Aamlid og Gunnar Thesen i Oslo Mynthandel med deler av den norske gullbeholdningen.


I 1988 kjøpte Oslo Mynthandel restene av Norges Banks gullbeholdning fra ulike banker i Canada og USA for 100 millioner norske kroner. Transaksjonen ble formidlet gjennom det ærverdige mynthandlerfirmaet Spink & Son Ltd. i London. Mynthandelen står beskrevet i Guinnes rekordbok som verdens største.