Hertug Håkon Magnusson

1/4 penning

Hertug Håkon Håkonsson (1280-1299)