Olav IV HÃ¥konsson

Brakteat (hulpenning)

Olav IV HÃ¥konsson (1380-1387)