Olav Haraldsson

Penning

Olav Haraldsson (1015-1030) Olav den hellige