Mynter fra Olav V

10 krone 1964 Norges grunnlov
150 år
Advers
10 krone 1964 Norges grunnlov
150 år
Revers
25 krone 1970
Til minne om
frigjøringen 1945
Advers
25 krone 1970
Til minne om
frigjøringen 1945
Revers
10 krone 1983-1991
Advers
10 krone 1983-1991
Revers
50 øre 1958-1973
Advers
25 øre 1958-1973
Revers
10 øre 1958-1973
Advers
10 øre 1958-1973
Revers
5 øre 1958-1972
Advers
5 øre 1958-1972
Revers
2 øre 1958-1972
Advers
2 øre 1958-1972
Revers
1 øre 1958-1972
Advers
1 øre 1958-1972
Revers
   


Mynter fra Olav V