Qvigstads brev og historisk kildemateriale fra Tromsø Museum - søk i tekster

Søkesystemet er under utvikling, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra våre brukere, både påvisning av feil og mangler og forslag til forbedringer.

Fritekst:

Søk i tekstene til: Qvigstads brevAlle tekstene
Renbeitekommissionen af 1907
Schnitlers protokoller
 
Vis: pekere til tekstbiter der det finnes treff
KWIC-konkordans med forfatternavn, sortert på sammenhengen rett etter søkeordet
KWIC-konkordans med pekere til tekstbitene, sortert på sammenhengen rett etter søkeordet

En KWIC-konkordans viser treffordene med noen ords sammenheng foran og bak.

Tilbake til Qvigstad


Om søk og tidforbruk

Det tar litt tid å lage konkordanser. Vi arbeider med et nytt system der dette vil bli løst, men inntil videre er det lurt å være klar over følgende: Søk på ord som forekommer svært ofte tar lenger tid enn søk på ord som forekommer sjelden. Søk kan trunkeres med '%', men dette kan føre til at søket tar lang tid.

En konkordans på 50 linjer vil normalt kunne lages på under ti sekunder, mens en konkordans på 300 linjer vil kunne ta opp mot ett minutt.

Kommentarer til tjenesten og påvisning av feil kan sendes til undertegnede.

Sist oppdatert 2016-06-28 av C-E Ore