Just Knud Qvigstad, 1853-1957

Materialet i fulltekst

Les Renbeitekommissionen af 1907 utgitt av Qvigstad og Wiklund uten Qvigstads håndskrevne notater.
med Qvigstads håndskrevne notater.

Les Qvigstads brev.

Fritekstsøk i tekstene, inkludert håndskriftnotatene.

Om materialet

Materialet ble skannet, korrekturlest og SGML-tagget som beskrevet i sluttrapporten (se nedenfor). I disse digitale utgavene konverteres tekstene til HTML for visning på skjerm. Vi håper å komme med en XML-versjon senere.

En rekke spesialtegn, særlig i Qvigstads brev, vises uten diakritiske tegn på skjermen, men vil vises i rødt dersom brukeren har satt opp sin vevleser slik at det er mulig. For brevenes vedkommende kan de riktige tegnene finnes i de medfølgene faksimilene. Man kan også kontakte Dokumentasjonsprosjektet for å få de originale SGML-taggede filene der alle spesialtegn er markert med entiteter.

Disse sidene er under utvikling, og vi tar gjerne i mot forslag til forbedringer og påvisning av feil.

Mer om Qvigstads brev.

Mer om Renbeitekommissionen af 1907.

Videre lesning

Les mer om digitaliseringen av dette materialet i:

Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetsbiblioteket i Tromsø : rapport / av Øyvind Eide og Tor Sveum. Tromsø : Universitetsmuseet i Tromsø, 1998 (Tromura), i PDF-format og i PS-format.

Les mer om Qvigstad i:

Vorren, Ørnulf: En nord-norsk åndshøvding fyller 100 år : rektor Just K. Qvigstad, 1853 - 4. april - 1953. I: Lofotposten, 1. april 1953.

Hansen, Lars Ivar: Just K. Qvigstad's Contribution to the Study of Sami Culture. I: Acta Borealia, 1992, nr 2.


Sist oppdatert 2016-06-28 av C-E ore