Elektroniske ordbøker

Elektroniske ordbøker

Bokmålsordboka

Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO og Dokumentasjonsprosjektet har samarbeidet om å kunne tilby en enkel versjon av den nyeste utgaven av Bokmålsordboka på nettet.
IT-faglig ansvar: Christian-Emil Ore, c.e.ore@dokpro.uio.no

Nynorskordboka

Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO og Dokumentasjonsprosjektet har samarbeidd om å kunne tilby ein enkel versjon av den nyaste utgåva av Nynorskordboka på nettet.
IT-faglig ansvar: Christian-Emil Ore, c.e.ore@dokpro.uio.no

Grunnmanuskriptet

Grunnmanuskriptet er eit gammalt ordboksmanuskript frå 1930-åra (ca 13.500 maskinskrivne A4-sider). Oppslaga er henta frå ordbøkene til Aasen, Ross, Schjøtt, Vidsteen, Torp o.a., men dei har alle fått nynorske definisjonar. Manuskriptet vart aldri utgitt som eiga ordbok, men det danna grunnlaget for arbeidet med Norsk Ordbok. Dette manuskriptet er no skrive inn og merkt slik at det skal vere lett å finne fram til dei ulike opplysningane som t.d. dialektar med heimfestingar, etymologi, sitat og kjelder.
Fagleg ansvarleg i prosjektperioden: Professor Lars Vikør, Seksjon for leksikografi og målføregransking, INL, UiO
Kontaktperson og IT-faglig ansvar: Christian-Emil Ore, c.e.ore@dokpro.uio.no.

Johan Fritzners Ordbog over Det gamle norske Sprog

I planleggingen av fase 2 av Dokumentasjonsprosjektet kom det frem et klart ønske om å få konvertert Johan Fritzners Ordbog over det gamle norske Sprog I-IV. Våren 1998 besluttet Bjørn Eithun ved Gammelnorsk Ordboksverk og Christian-Emil Ore ved Enhet for digial dokumentasjons ved HF (EDD) likevel å prøve å få konvertert Frizners ordbok. Til alt hel hadde vi fra Dokpro en disponibel innskrivergruppe i Larvik. Gruppen var et arbeidsmarkedstiltak og bestod av 2-5 personer med ulike yrkeshemninger. Arbeidet med ordboken startet i september 1998 og ble avsluttet i oktober 2000. Primus motor i gruppen i Larvik var Einar Løsnes. Eithun stod for opplæring og oppfølging av gruppen, EDD finansierte husleie og lokal ledelse og Ore stod for IT samt senere bearbeiding av materialet og den elektroniske utgaven. Den elektroniske utgaven omfatter bare bind 1-III og er en foreløpig versjon lagt ut på oppfordring. Arbeidet med den elektroniske utgaven er nærmere beskrevet i notatet:
Den elektroniske utgaven av Fritzners ordbok og Menota (HTML)
Den elektroniske utgaven av Fritzners ordbok og Menota (PDF)

Ordboken er lagret i standard windows-font. De norrøne spesialtegnene er kodet i denne fonten. For å søke på dem må de kopieres inn i søkefeltene. En vei rundt dette er å bruke '_'-tegnet (jokertegn for et vilkårlig tegn) i stedet og sortere søkeresultatet. Se hjelpeteksten som nås fr søkesiden.

Kontaktperson og faglig ansvar: Christian-Emil Ore, c.e.ore@dokpro.uio.no.Tilbake til første side


Oppdatert 21. januar 2017 av Chr-Emil Ore