npn-topp

Skanna litteratur ved Delprosjekt nynorsk

Her er oversikt over materialet som er eller vil bli skanna/elektronisk tilgjengeleg ved Delprosjekt nynorsk, Dokumentasjonsprosjektet. Materialet er ikkje lagt ut på nettet enno. Tekstane merkt med * vil (førebels) ikkje bli tilgjengeleg på nettet på grunn av opphavsrettar.

Aasen, Ivar: Skrifter i samling I-III (1911-1912)
Aasen, Ivar: Norsk Ordbog (1873)
Aasen, Ivar: Norsk Grammatik (1864)
Aasen, Ivar: Prøver af Landsmaalet i Norge (1853)
Aasen, Ivar: Brev og dagbøker I-III (1957-60)
Bergsgård, A. og Eskeland, S.: Soga um millomalderen og den nye tidi (1926)*
Bibelen (1921)
Bygd, Sjur: Holmgang (1917)*
Bø, Olav og Djupedal, R (red.): Ordliste til Johannes Skar: Gamalt or Setesdal
Duun, Olav: Menneske og maktene (1938)*
Duun, Olav: I stormen (1923 )*
Floden, Halvor: Vi er vener (1950)*
Garborg, Arne: Skriftir i samling I-VII (jubilæumsutgaave 1921-1922)
Garborg, Arne: Politik (1919)
Gjelsvik, Nikolaus: Innleiding i rettsstudiet (1939 - 3. opplaget)*
Heggland, Johannes: Manns blod (1946)*
Høydal, Aslaug: Høyra livet til (1976)*
Jaastad, Lars: Tre tun (1922)
Klæbo, Arthur: Radioliv (1983)*
Løland, Rasmus: Barnebøker III (1925)
Løland, Rasmus: Nervesliten (1896)
Midttun, Olav: Livsminne (1971)*
Moren, Sven: Gardguten og Spelemannen (1936)*
Moren Vesaas, Halldis: Hildegunn (1942)*
NFL (Norsk folkeminnelags skrifter)*:
Setrom, Ola: Der straumane møtest (1946)*
Sivle, Per: Skrifter II. Sogor og Stubbar (1910)
Skar, Johannes: Gamalt or Sætesdal (1965 - 2. opplaget)
Syn og Segn 10 årgangar (1975-77 og 1988-1994)*
Torp, Alf: Nynorsk etymologisk ordbok (1919)
Tvedt, Jens: Brite-Per (1924)*
Uppdal, Kristofer: Vandringa (1923)*
Vinje, A. O.: Skrifter i samling I-V (1916-1921)
Vislie, Vetle: Eldbjørg (1931)*
Øverås, Asbjørn: Frå virke og vitskap (1956)*

npn-botn
Sist oppdatert 9.12.1998 av Anne Engø