npn-botn

Nynorsk på nettet-seminaret 8. januar 1999

Omkring 70 personar deltok på seminaret som markerte avslutninga av Delprosjekt nynorsk ved Dokumentasjonsprosjektet. Dei 70 fekk høyre mange interessante foredrag og ein frisk debatt om nynorsken si rolle i den digitale tidsalderen. Fleire av nettlesarane våre har oppfordra oss til å leggje ut foredraga på nettet. Dei fleste av foredragshaldarane har sagt ja til dette, og artiklane vil etter kvart bli lagt ut på denne sida.

Desse foredraga blei haldne på seminaret:

Nynorsken i IKT-samfunnet - moglegheiter og utfordringar
  John Aage Gjestrum, Ivar Aasen-stiftinga

Nynorskmaterialet til Dokumentasjonsprosjektet - ein presentasjon
  Karl Johan Sæth, fagkonsulent, Dokumentasjonsprosjektet

Eit leksikografisk perspektiv på materialet
  Forskar Oddrun Grønvik, Seksjon for leksikografi og
  målføregransking, INL, Universitetet i Oslo

Eit allmennlingvistisk perspektiv på materialet
  Førsteamanuensis Kristian E. Kristoffersen, Institutt for
  lingvistiske fag, Universitetet i Oslo

Digitalisering av nynorsk, forlagsverksemd og målpolitikk
  Oddmund  L. Hoel, Det Norske Samlaget/Noregs Mållag

Ei digital framtid for nynorsken - kva bør gjerast og korleis?
  Professor Helge Sandøy, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen

Ei digital framtid for nynorsken - kva bør gjerast og korleis?
  Christian-Emil Ore, fagleg leiar, Dokumentasjonsprosjektet

npn-botn
Sist oppdatert 7.04.1999 av Anne Engø og Susanne Moen