{short description of image}

Ut i verda - utvalde nynorsklenkjer

På denne sida finn du utvalde nettlenkjer for nynorskbrukarar. Målet er å gi ein oversikt over viktige nynorskressursar på nettet.

 

Universitet/høgskular/andre fagmiljø

Norsk Ordbok - ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet

Ivar Aasen-tunet - Dokumentasjons- og opplevingssenter for nynorsk skriftkultur

Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

Nordisk institutt, Universitetet i Bergen

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU

Rådet for teknisk terminologi (RTT)

HIT-senteret - forskningsprogrammet for humanistisk informasjonsteknologi ved Universitetet i Bergen

NorKompLeks - norsk komputasjonelt leksikon

Norsk språkråd - staten sitt rådgjevande organ i spørsmål som gjeld norsk språk


 

Litteratur/tidsskrift på nettet

Det Norske Samlaget - skipa 1868, gir ut allslags litteratur på nynorsk og norske målføre

Syn og Segn

Maal og Minne

Dag og tid

Magasinett

 

Organisasjonar

Noregs Mållag

Norsk Målungdom

 


Andre interessante sider

Jon Grepstad si elektroniske bokhylle - eit utval nynorske tekstar på heimesida til Jon Grepstad

Arne Garborgs skrifter - tekster digitalisert av Dokumentasjonsprosjektet

Litteraturnettet - informasjon om forfattarar og litteratur

Søk i nynorske romanar - 1,44 millionar ord frå nynorske romanar (Humanistisk Datasenter)

Søk i nynorske aviser - 0,4 millionar ord frå lokalaviser (Humanistisk Datasenter)

Forum for nynorsk rettsmål

Nyno - eit dataprogram som omset frå bokmål til nynorsk

Nynorsk.no - eigd av Norsk Målungdom, ein samlingsstad for nynorsk på verdsveven

 

{short description of image}
Sist oppdatert 7.5.2001 av Anne Engø