Nynorsk på nettet-logo
 
"Nynorsk på nettet" er eit samarbeidsprosjekt mellom Dokumentasjonsprosjektet og Stiftinga Nynorsk kultursentrum (tidlegare Ivar Aasen-stiftinga). Målet med samarbeidet er å arbeide for digitalisering og dokumentasjon av nynorsk, og å utnytte dei ressursane og den kompetansen som finst for slikt arbeid ved Dokumentasjonsprosjektet på Universitetet i Oslo. Ein viktig del av prosjektet er opprettinga av ei eiga nettside for nynorsk og nynorskmaterialet til Dokumentasjonsprosjektet.
 

Nynorskmateriale frå Dokumentasjonsprosjektet

Nynorsk på nettet

 


Sist oppdatert 8.3.2001 av Anne Engø