npn-botn

Sluttrapport for Delprosjekt nynorsk

Sluttrapporten i Word97/Excel97-format:
Sluttrapport for Delprosjekt nynorsk
Vedlegg 1: Koding av Grunnmanuskriptet
Vedlegg 2: Koding av skanna materiale
Vedlegg 3: Oversyn over det skanna materialet
Vedlegg 4: SGML-koding av setlar
Vedlegg 5: Grammatisk merking
Vedlegg 6: Heimfestingar

Sluttrapporten i rtf-format:

Sluttrapport for Delprosjekt nynorsk
Vedlegg 1: Koding av Grunnmanuskriptet
Vedlegg 2: Koding av skanna materiale
Vedlegg 4: SGML-koding av setlar
Vedlegg 5: Grammatisk merking
Vedlegg 6: Heimfestingar

npn-botn
Sist oppdatert 7.04.1999 av Anne Engø