SØKEKRITERIER
Kjeldeopplysningar
Kilde: År:
Teksttype: Forf:
Ordopplysningar
Ord (normert):Ordklasse:
Ordet (originalt):Bøyingsopplysningar
Fritekstsøk i setelteksten:

INNSTILLINGAR
Resultatordlista skal ha
kildeopplysningar
normalisert ord
ordklassekode
forma til ordet
vere på forma
antall setlar funne
som tradisjonelle setlar
kontekstar med ordformene merka med SGML
liste over dei aktuelle orda
og returneres
på vanlig måte
som MSWORD-fil (RTF-format)
Sortering
etter normert ord
etter ordklasse.
etter ordet.
alfabetisk etter tilslagsordet og teksten vidare mot høgre (gir berre meining i KWIC-konkordansar).
Tala i boksane indikerer rekkefølgja det sorteres etter. Dersom du ønsker ei anna rekkefølgje, er det berre å endre verdiane i boksane.