Sigbjørn Obstfelder (1866-1900)
 Obstfelder (tekster):

er regnet for en av de første modernister i Norge. Hans første diktsamling kom i 1893. Han fornyet verseformen, og livsoppfattelsen som kommer fram i hans dikting er ny. Sluttlinjene i diktet "Jeg ser" kan illustrere hans fremmedfølelse: "Jeg er vist kommet på en feil klode! / Her er så underligt". Størstedelen av produksjonen hans består av dikt, men han skrev også romaner, skuespill og kortprosatekster. I hans forfatterskap er det en glidning mellom sjangerne. Mange av tekstene hans, uansett sjanger, preges av en musikalsk rytme.