Tekst og paginering er hentet fra Mesteren fra Møre.

1. Om Guds Godhed og Barmhiertighed

2. Jesu Navn

3. Jule Sang

4. Guds Velgierningers Erindring med tachnemmelighed

5. Pænitentzis Gode

6. Bod og Bedring

7. Pænitentzes tancke

8. En Synderis Bodfærdighed

9. En synders tillid og trøst

10. Syndsens straf

11. Guds Kierlighed

12. Christi Fødsels Nytte

13. Jule Glædskab

14. Guds børns Tacksigelse

15. Guds Aarlige Velgierninger

16. Nyt Aars Gave

17. Guds Velgierningers I Hukommelse med Bøn
og tachsigelse

18. Morgen-Sang

19. Aften sang

20. Raad mod Uraad for en fattig Syndere

21. Tacksigelse for Welstand effter Reisen

22. Tachsigelse effter Sygdom

23. En synderis Klagemaal

24. En Morgen sang

25. En Aften Sang

26.

27.

28.

29. Pænitentzis Sang

30. Een Klage-Vise