Tekstsamlingen - søk i tekster

Søkesystemet er under utvikling, og inneholder foreløpig kun søk i noen av forfatternes tekster. Flere forfattere kommer etter hvert. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra våre brukere, både påvisning av feil og mangler og forslag til forbedringer.

Fritekst:

Søk i tekstene til: Absalon Pederssøn Beyer                Alle forfatterne
Jonas Dahl
Conradine Dunker
Arne Garborg
Henrik Ibsen
Alexander Kielland
Jonas Lie
Harald Meltzer
N. N. (Hamarkrøniken)
Mattis Størssøn
Vilhelmine Ullmann
 
Vis: pekere til tekstbiter der det finnes treff
KWIC-konkordans med forfatternavn, sortert på sammenhengen rett etter søkeordet
KWIC-konkordans med pekere til tekstbitene, sortert på sammenhengen rett etter søkeordet

En KWIC-konkordans viser treffordene med noen ords sammenheng foran og bak.


Om søk og tidforbruk

Det tar litt tid å lage konkordanser. Det går raskere hvis man begrenser seg til en eller få forfattere. Søk på ord som forekommer svært ofte tar lenger tid enn søk på ord som forekommer sjelden.

En konkordans på 50 linjer vil normalt kunne lages på under ti sekunder, mens en konkordans på 300 linjer vil kunne ta opp mot ett minutt.

Kommentarer til tjenesten og påvisning av feil kan sendes til undertegnede.

Sist oppdatert 2001-03-14 av Øyvind Eide