Hans Jæger (1854-1910)
 Jæger (tekster):

er den førende boemen i norsk kulturhistorie. I 1885 gav han ut Fra Kristiania-Bohêmen, en naturalistisk skildring av to unge menn oppvekst og fall. I de selvbiografiske bøkene Syk kjærlihet, Bekjendelser og Fængsel og fortvilelse forteller han åpenhjertig om sitt forhold til Oda Krogh. I disse bøkene bruker han en talemålsnær ortografi: "vejret er ossaa saa forfærdeli tongt og trist". Alle de nevnte bøkene ble beslaglagt av politiet fordi de ble ansett for å krenke bluferdighetsfølelesen. Jæger skrev også en del artikler (bl.a. om sine erfaringer som fange i Botsfengselet) og det omfangsrike verket Anarkiets bibel (1906). Han arbeidet for en samfunnsomvelting som skulle gi enkeltindividene større frihet.