Syk kjærlihet

Tekst og paginering er hentet fra Syk kjærlihet.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXIII [sic!]

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII