Impressionisten

Tekst og paginering er hentet fra Bohem mot borger. Kun Jægers tekster er med. Illustrasjonene er utelatt.

Fra distrikts-fængslet
  - I. Ankomsten
  - II. Luftegaarden
  - I. P. Jacobsen: "Digte og udkast"

Vor literatur (med Alexander Kielland: "Sne")

Vor literatur. Albertine og naturalismen
  - 1. Bogen
  - 2. Billedet

Beslaglæggelsen

Hans Jægers tale om menighedsraad i den frisindede

Brev til Christian Krohg

Tre lyse billeder fra universitetet, og ét sort
  - De tre lyse
  - II. Det sorte

Friele og Bohêmen