Henrik Ibsen (1828-1906)
 Ibsen (tekster):

Du kan lese mer om Ibsen på vevsidene til Senter for Ibsen-studier.