Henrik Ibsens manuskripter

Det er laget faksimiler av til sammen 287 Ibsen-manuskripter, hvorav 157 til skuespill, 70 til dikt og 60 til andre skrifter. Til sammen utgjør materialet 16086 sider.

Lister over Ibsen-manuskripter

Disse listene inneholder alle manuskripter vi kjenner til at fortsatt eksisterer. De aller fleste har faksimiler tilgjengelig.

Liste over manuskripter til Ibsens skuespill.

Liste over manuskripter til Ibsens dikt.

Liste over manuskripter til Ibsens andre skrifter.

Andre utgaver av tekstene

I den nye utgaven av Ibsens samlede verker som utarbeides i prosjektet Henrik Ibsens skrifter vil alle manuskriptene bli beskrevet nærmere. Der vil også transkriberinger av tekstene kobles opp til faksimilene.

Man finner de fleste av Ibsens tekster trykt i Hundreårsutgaven. I den trykte utgaven finner man også tekstopplysninger til mange av manuskriptene. Disse tekstopplysningene er ikke med i den digitale versjonen.


Sidene er lagt ut av Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo i samarbeid med Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjon. Ansvarlig: Øyvind Eide. Oppdatert: 2000-05-23.