(English version)

Henrik Ibsens hånd

En samlet oversikt over originalene til Henrik Ibsens manuskripter og brev med faksimiler av store deler av materialet.

Bakgrunn

Disse sidene er et resultat av Manuskriptprosjektet, som ble gjennomført av Senter for Ibsen-studier i perioden januar 1998-juni 2000. Prosjektet var finansiert av Norsk Kulturfond, Institusjonen Fritt Ord, Nasjonalkomiteen for Ibsen-satsingen og Kong Olav V's Fond, og ble gjennomført i nært samarbeid med utgaveprosjektet Henrik Ibsens skrifter og Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo. Om prosjektet.

Sluttrapporten fra prosjektet,

Rapport. Manuskriptprosjektet ved Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo / av Øyvind Eide. Oslo, 2000
finnes tilgjengelig for utskrift i PDF-format og i PS-format. Den kan også bestilles fra Senter for Ibsen-studier.

Materialet

Det digitaliserte faksimilematerialet utgjør ca. 19.600 sider i høy oppløsning. Med unntak av materiale der rettighetssituasjonen på faksimilene ikke er avklart, er alt dette tilgjengelig fra denne siden i komprimert form. I tillegg til faksimilene i høy oppløsning, er det også laget bilder med bredde på 800 punkter for å lette nedlastingen og visningen på skjerm. Disse vil i de fleste tilfelle være greit lesbare. For utskrift anbefales imidlertid de høyoppløselige bildene.

Det er også lagret arkivkopier i ukomprimert form. De som har spesielle behov, f.eks. bruk av faksimile i trykksaker eller ekstra nærgående gransking, kan kontakte Senter for Ibsen-studier. For materiale som tilhører Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, kontaktes biblioteket direkte (postboks 2673 Solli, 0203 Oslo, eller haandskrift@nb.no).

Deler av materialet er ikke ferdig korrekturlest. Vennligst gi beskjed til Senter for Ibsen-studier dersom du finner feil.

Gå til oversikter over manuskriptene
brevene

De fleste manuskriptene befinner seg i Håndskriftsamlingen i Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo. Men også Håndskriftafdelingen i Det Kongelige Bibliotek, København, har en stor og viktig bestand. Her er forklaringen på at så mange Ibsen-manuskripter finnes der.

Rettigheter og bruk

For å lage denne samlingen av faksimiler har vi vært avhengige av at eierne av originaldokumentene har skaffet oss avfotograferinger av disse. Vi forventer derfor av våre brukere at de respekterer de begrensinger disse institusjonene legger på bruk av materialet.

All privat og all ikke-kommersiell pedagogisk og forskningsmessig bruk er velkommen. For all annen bruk må eieren av originaldokumentet kontaktes. Senter for Ibsen-studier har adresser. Se også opplysningene ved de enkelte dokumenter.

Ved gjengivelse/reproduksjoner av data fra basen må opphavsmann og eiere krediteres, for eksempel slik:

Henrik Ibsen: Lille Eyolf. Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo MS.fol.3213. Gjengitt fra database ved Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo <http://www.hf.uio.no/ibsensenteret/>.

Sidene er lagt ut av Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo i samarbeid med Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjon. Ansvarlig: Øyvind Eide. Oppdatert: 2001-05-14.