Henrik Ibsens brev

Det er laget faksimiler av til sammen 1.574 Ibsen-brev, som utgjør 3.567 faksimilesider. I tillegg er det laget en oppdatert registrant, basert på Ankers arbeid, videre arbeid ved Håndskriftamlingen ved Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo, og på arbeid ved Senter for Ibsen-studier.

Noen av faksimilene er dessverre ikke tilgjengelige fordi rettighetene til avfotograferingene ennå ikke er avklart.

Lister over Ibsen-brev

Disse listene tar ut data fra den digitale registranten. Denne registranten inneholder alle brev vi kjenner til, også brev som vi vet er tapt og brev vi ikke vet hvor befinner seg, til sammen 2.992 brev. Definisjonen av brev følger Ankers, se nedenfor.

Alle brevene i registranten

Sortert kronologisk.

Sortert etter mottakers navn.

Spesielle utvalg

Brev som har kommet til etter at Ankers registrant ble trykt, eller av andre grunner mangler der. Noen av disse er trykt i Ankers brevutgave.

Brev hvis tekst ikke er trykt i noen av standardutgavene.

Gå direkte til brev med registrantnummer:

Kilder for opplysningene

Opplysningene i den digitale registranten er basert på Ankers brevregistrant. Henvisningene er til følgende verker:

Hundreårsutgaven viser til:

Ibsen, Henrik, (1828-1906)
   Samlede verker : hundreårsutgaven / ved Francis Bull, Halvdan Koht, Didrik Arup Seip. -
   Oslo : Gyldendal, 1928-57. 21 bind.

Anker I viser til:

Ibsen, Henrik, (1828-1906)
   Brev 1845-1905 : ny samling / ved Øyvind Anker. - Oslo : Universitetsforl., 1979-1981 - 2 bd.
   1 : Brevteksten. - 1979. - 490 s.,[4] pl. - (Ibsenårbok ; 1979)
   ISBN 82-00-01927-6 (h.)

Anker II viser til:

Ibsen, Henrik, (1828-1906)
   Brev 1845-1905 : ny samling / ved Øyvind Anker. - Oslo : Universitetsforl., 1979-1981. - 2 bd.
   2 : Kommentarene, registre. - cop.1981. - 208 s. - (Ibsenårbok ; 1980)
   ISBN 82-00-05731-3 (h.)

Anker III viser til:

Anker, Øyvind, (1904-1989)
   Henrik Ibsen's brev : kronologisk registrant med adressatregister m.v. / ved Øyvind Anker ;
   [utgitt av] Universitetsbiblioteket i Oslo. - Oslo : UB, 1978 - 153 s. -
   (Universitetsbiblioteket i Oslo. Skrifter. ; 6). - ISBN 82-7000-063-9 (h.)


Sidene er lagt ut av Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo i samarbeid med Museumsprosjektet. Ansvarlig: Øyvind Eide. Oppdatert: 2000-04-21.