Conradine Dunker (1780-1866)
 Dunker (tekster):

er memoarforfatter. Hennes skildringer av oppvekstårene i Christiana på slutten av 1700-tallet, "Gamle Dage", er en rik kilde for barns liv og hverdag på den tiden. Boka gir også et bilde av sosietetslivet. Første del av memoarene er opprinnelig brev til broren, mens siste del er fortellinger som er skrevet etter diktat etter at hun ble blind. Memoarene var høytlesning i familie- og bekjentskapskretsen og ble utgitt først i 1878. I førsteutgaven var flere av navnene på personer strøket. I 1909 forelå en uforkortet utgave. Den gamle Conradine Dunker skal være modell for en av personene i Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill "Leonarda".