SiŠlens Sang-Offer

3. utgave. Cassubes ettertrykk (Portrett. 36 sanger etc. Tillegg I-II)
   - del 1
   - del 2

4. utgave 1681 d.e. 2. legitime utgave (Portrett. 5 nye sanger)

5. utgave 1685 (Portrett. Omdiktede sanger etc.)

6. utgave 1699 (Nye sanger)

Andre tekster

Taare-Offer

Siste Sanger

Viser og Rimbrev