Petter Dass (1647-1707)
 dass (tekster):

Petter Dass var sogneprest i Alstahaug fra 1689. Mye av det han skrev er beregnet på bruk i menigheten. Den religiøse diktningen er samlet i verkene "Alle Evangelia Sangviis forfattet" (salmer til kjente melodier til alle tekstene i kirkeåret), Katekismus-sangene (Martin Luthers lille katekisme formet på vers), "Aandelig Tidsfordriv" og "Trende bibelske Bøger" som begge er versifiserte parafraser over fortellinger i det gamle testamentet. I litteraturhistorisk sammenheng er det "Nordlands Trompet" som regnes som hovedverket. Bortsett fra "Den Nordske Dale-Viise" (1683), ble ingen av tekstene hans trykt mens han levde, men de ble spredt som avskrifter. Når de først ble trykt, ble de meget populære og kom i stadig nye utgaver. Han skriver på dansk, men bruker norvagismer for fenomener som det danske skriftspråket ikke har uttrykk for.