Bibelsk visebok

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 2.

Om Skabelsen

De fire raabende Synder

Om Gedeons Krig

Om Jephtæh Løfte

Samsons Historie

Samsons anden Historie

Elisæi Historie

Om Troldqvinden i Endor

Jobs Historie

Nabals Historie

Om Syv Tal i Bibelen

De syv Ord paa Korset JEsus talte