Leilighetsdiktning

Tekst og paginering er hentet fra Samlede verker, bd. 1.

Sanger og dikt
  - Den nordske Dale-Viise
  - Confect efter Maaltid
  - Forskrækkelig Blodskam
  - Mammons Regimente og Plutonis Herredømme
  - Aandelig og meget andægtig Betænkning
  - Gudindes Justitiæ Klage
  - Betenckning
  - Over Munkholm og Griffeld
  - Taksigelse til den ubekandte Ven Frants Bruun
  - Brudlops Digt
  - Censur over Anders Bording

Morgen- og aftensanger
  - En Morgen-Sang
  - Aften-Suk
  - En smuk Aften-Sang

Bergenssanger
  - Plaster
  - Ny Bergen, Ny Lykke, Ny Huuse, Ny Smykke

Utvekslinger av dikt og brev
  - Giensvar paa Ole Nysteds Skrifvelse
  - Censur over Olle Hansøns Ligatam Physicam
  - Hr. Petter Dasses Svarpaa Olle Hansens Skrivelse
  - En Begiæring til Mad. Dorethe Engebrets-Daatter
  - Tacksigelse for Bogen
  - Petter Dass til Dorothea Engebretsdatter
  - Til Dorothea Engelbrets-Datter
  - Hr. Petter Dasses Skrivelse til Amtmand Lindenow
  - Til Amptmand Lindenow
  - Alle gamle lappaliers begrafvelse

Sørgedikt og gravskrifter
  - Herr Jonæ Gravskrifft
  - Liig Lagen
  - Sørgeligt Eftermæle
  - Graa-hærdet Hoveds Ære-Krone
  - Salig og høilovlig Kong Christian den femtes Gravskrift
  - Taarer og Trang, Jubel og Sang
  - Peders Graad, Peders Raad
  - Begravelses-Vise over Elisabet Larsdatter
  - Blomster
  - Krigen i Vigen
  - Brydende Baarer, Flydende Taarer
  - Over Cancellie Raad Albert Angell
  - En udflyttet Mand, En ombytted Stand

[Petter Dass' latinske skrifter utelatt fra denne utgaven]

Petter Dass om seg selv
  - Mit Reyse-Tøy
  - Peter Dass til sine Sognefolk
  - Peder Dasses Klage-Sang