Jonas Dahl (1849-1919)
 Jonas Dahl (tekster):

var prest og forfatter. Han skrev religionshistoriske avhandlinger, salmer og romaner. I sine skjønnlitterære verker skildrer han særlig Jæren og Stavanger, der han vokste opp. I "Cargadør Sahl. Skildringer fra de Gamles Liv i Bergensleden" (1898) gir han detaljerte bilder av miljø og hverdagsliv på midten av 1800-tallet. Lokalkoloritten fås fram ved bruk av dialektbruk i replikkene. Miljøskildringene danner bakgrunn for fortellingen om hovedpersonen Jan Sahls liv etter at han har lagt opp som "Cargadør" (tilsynsmann på lasteskip).