I de lange Nætter

Fortællinger (1861)

Amtmandens Døtre I

Amtmandens Døtre II

Paa et gammelt Herresæde

En undersøisk Debat

Sidste Blade, 1ste Række (1868)

Sidste Blade, 2den og 3dje Række (1872)

Sidste Blade, 4de og 5te Række (1873)

Fra de Stummes Leir

Mod Strømmen, Første Række

Mod Strømmen, Anden rekke

Efterslæt (1837-1895)

Camilla Wergelands Optegnelser 1831-37

Senere Optegnelser og Breve vedrørende Camilla Wergelands Ungdomshistorie

Camilla Wergelands Brev