Oekonomiske Tanker om Fabrikvæsenet og raae Produkters Forarbeidelse i Landet

Tekst og paginering er hentet fra Oekonomiske tanker

Indledning

1. Kapitel. Om Folkemængden

2. Kapitel. Om Dannemarks raae Produkter

3. Kapitel. Om Fabrikvæsenet i Dannemark

4. Kapitel. Om Norges raae Produkter

5. Kapitel. Om nye Fabrikers og Manufakturers Anlæg i Norge

6. Kapitel. Om Indskrænkning for fremmede Vares Indførsel, saadanne, som kunne frembringes i Landet

7. Kapitel. Om Compagniers, Bankers og Oplags-huuses Anlæg paa beqvemme Steder, til Afsætningens Lettelse og Handelens Opkomst