Kontaktpunkt, Dokumentasjonsprosjektet

Sentrale adresser

Postadresse Dokumentasjonsprosjektet
Postboks 1123, Blindern
0317 OSLO
Besøksadresse: Dokumentasjonsprosjektet
N.H.Abelshus, 4. etasje
(Moltke Moes vei 35)
Blindern
Telefon (+47) 22 85 49 82
Telefax (+47) 22 85 49 83
Heimeside http://www.dokpro.uio.no/index.shtml
E-post muspro@muspro.uio.no

Andre kontaktpunkt

feilmelding@muspro.uio.no Bruk denne lista for å rapportere om feil på Dokumentasjonsprosjektet sine databasar/tenester.
webmaster@muspro.uio.no Bruk denne lista dersom du har spørsmål eller kommentarer til Dokumentasjonsprosjektet sine Web-sider

Bli informert/delta i debatten

Dersom du ønskjer å bli informert om større ting som skjer med basane/tenestene til Dokumentasjonsprosjektet, eller delta i debatten om korleis ting bør vere, kan du melde deg på brukarlista vår, eller følge med på debatten om databasane.


Oppdatert 13. mars 2002 av Lars Jørgen Tvedt