Digitalarkivet | Om Regesta Norvegica | Navne- og sakregister | Søk i Regesta Norvegica | Hjelp | Kontakt

Regesta Norvegica

Forord bind 3 s. 5


 

Forord

Arbeidet med bind III av Regesta Norvegica er blitt utført ved Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen i årene 1977-82 av undertegnede Sverre Bagge og Arnved Nedkvitne. I tillegg har cand. philol. Sigrun Kvamme gjort en del av arbeidet med navneregisteret, mens førsteamanuensis Jan Oldervoll har laget dataprogrammene både for registering og settingen. Under arbeidet har vi fått hjelp fra flere hold. Dosent Erik Gunnes og professor Lars Hamre har sett gjennom deler av manuskriptet og gitt mange nyttige råd. Førstelektor Magnus Rindal og universitetslektor Ole Jørgen Johannessen har vært konsulent om filologiske problemer og forfalskninger. Vi er meget takknemlige for denne hjelpen.

For redaksjonsprinsipper, oppsetting og utvalg av regester m.m. henvises til det alminnelige forordet i bd. II. Når det gjelder registrene, gjør vi oppmerksom på at det i enkelte tilfeller — ved lange oppregninger — forekommer at person- og stedsnavn bare er med i registeret, ikke i teksten (jfr. alm. forord s. 7). Til gjengjeld er herred- og distriktsnavn som ikke forekommer i teksten, men er tatt med som identifikasjon i registrene, også ført opp som egne oppslagsord, dette for at det skal bli lettere å finne frem til gårder i de områdene man er interessert i.

 

Bergen, i mars 1983
Sverre Bagge
Arnved Nedkvitne