SØKEKRITERIER
Ordopplysninger
Normert ord:Ordklasse:
Ord i teksten:
Ordklasse ev. forledd:Tilleggskode:
Ordklasse
ev. forledd:
Tilleggskode:
Fritekstsøk i seddelteksten:
Kildeopplysninger
Kilde: År:
Teksttype: Forf:

Resultatordlista skal ha
kildeopplysninger
normalisert ord
ordklassekode
ordklassekode ev. forledd
tilleggskoder
være på formen
antall sedler funnet
som tradisjonelle sedler
kontekster med ordformene merket med SGML
liste over aktuelle ord
og returneres
på vanlig måte
som MSWORD-fil (RTF-format)
Sortering
etter normert ord
etter ordklasse.
etter ordet.
kronologisk
Tala i boksane indikerer rekkefølgja det sorteres etter. Dersom du ønsker ei anna rekkefølgje, er det berre å endre verdiane i boksane.