Kolofon

[BIN 3868] TSB d139
Tekstred: Astrid Nora Ressem
Melodired: Astrid Nora Ressem Redigeringsdato: 2000

Oppskrift 1903-1905 av Carharinus Elling etter ukjent sanger, Sundalen, Nordmøre, Møre og Romsdal.

Tekst

Og ret som dei kom Stigelins gaard
so stod der to ternor og kjæmma sit haar
- saa frydelig. -

Om oppskriften(e)

Orig.ms. UBO Mus ms 2867 III, nr. 14. Ellings opptegnelser, renskrift. Orig.ms. UBO Mus ms 2867 III, nr. 14. Ellings opptegnelser, renskrift.

Kladd: UBO Mus ms 2880 b. 11, s. 39.
Trykt: C. Elling: Vore Kjæmpeviser, Kristiania 1914, nr. 130, s. 90.

Om teksten

Kan også være TSB A 4 (Stig liten). Jmfr. oppskrift av Marit Glærum etter sin mor, Todal, Surandal, Møre og Romsdal. ANR/22/5-00.

Om melodi

Kladden er notert en kvart under renskrift og trykt utgave. Jmfr. og oppskrifter av Torleiv Skjøtskift etter Dagrun Glærum-Mæle, Surnadal, Møre og Romsdal. ANR,22/5-00.