[BIN: 3465]

Lars skyttar.
Han Lara.
Han Darall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter Marit Rinsæter etter Jo Haugje, Heidal, Oppland .


1. Harell skulde ut paa Skjytteri
Et Agestykke nu sagde Harell.
Saa sende döen me Börsa ne
"Ta hit Krutönnu au"
-Harell han ligger i Lunden -

2. Saa la'n Börsa uppaa en Kvist.
Et Agestykke me, sagde Harell.
Fyste Sköute skaut hæin emist
"Ja men skaut e emist au".
3. Saa la'n Börsa paa ein Stein
Et Agestykke me sagde Harell.
Saa rokkaa'n Haren i Bringgjebein
"Dou aa pene der haf in

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge LXXX, s. 3 (NFS, kopi) Lars Skytter

CCCLXIII, tone o 34 - 32 (29+) (ikkje same oppskrifti). Tone CLXXXI.

70 år i 1906.

Etter visen står:

Sunget af Marit Rindsæter Hedalen.
70 aar Bededag 1906. Hun lærte den af:
"Jo Haugje, ein gut fraa Lom. Son has Hans Haugje.
Jo var hausongje. Han va so lett aa friste te gaa, saa
tok dem te kalle'n "John fill". Jo kom te Gonhild
fyste Vintern e va der. En 40 aar hell meir sjea.
Jo kunde denne og andre Stubber. Reiste'n at Lom
att, der gifta'n sig.


Harell oprindeligt det danske Harald. Harild
danske former. sier: S. B.

Marit Rindsæter Skobygde Hedalen. 2 fjerding til Randsværk
Main henna hælla Stor Hans. Död 20 aar sia. Main va stærka
main i bygde, men so slaast'n kje mykje, va so stille. Vart sint
vart'n fryktelig 12 bon opati i ei litro hytte. I fjerdin
()olk. Gonhild "ei" ongje paa 20 år no. Marit bur eisma
paa Rindsætern etter main henna döe. Rindsæter övsti
Bygde." Tronhus Randsværk.rokkaa'n. = raaka han.