[BIN: 3464]

Lars skyttar.
Han Lara.
Han Darall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter Marit Rindsæter?, Heidal, Oppland .

1. Han Lara han skulle paa Skytteri gaa.
- Han laga sei te, han sa ralle - rira -
Han skulle bjönn baade skyte og flaa
-"Jagu sa jeg det ja"
Han Lara han ligger i Lunden med sit leie Liv. -
2. Han Lara han gik sig bortover en Eng
Der mödte han en Skrædderdreng
-"Er du Börsesmed du sa'n"
Han Lara han ligger i Lunden med sit leie Liv. -
3. Han Lara han la sin Börse paa en Kvist
Det förste Skotte saa skout'n mist
-"Neigu jeg saakte'n itte sa'n."
Han Lara han ligger i Lunden med sit leie Liv. -
4. Han Lara han la sin Börse paa en Rot

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge LXXX, s. 35. (NFS, kopi) Lars Skytter

Over oppskrifta står: Tone: CLXXXI, 6. CCCLXIII 29