[BIN: 3460]

Lars skyttar.
Han Lara.
Han Darall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1906 av C. Elling etter ukjent sanger, Eidsvoll, Akershus .

1. Han Lara skulde paa skytteri gaa,
-han laga sig tel og sagde rallerira-
Han skulde bjön'n baade skyte og flaa
-Det ved jeg vist, sa'n (tales)
Han Lara ligger i lunden med sit leie liv-
2. Han L. gik sig bortover en eng
Saa mödte han en skrædderdreng.
-Er du börsesmed du, sa'n.-
3. Han L. gik sig bortover en haug,
Saa mödte han en abelgraa sau.
-Har'n bamse vær't ihop med deg, sa'n.-
4. Han L. la' si börse paa'n Kvist.
Fyste skötte saa skaut'n mist.
-Neigu, jeg raakte'n ikke, sa'n.-
5. Han L. la' si börse paa'e rot.
Saa skaut'n bjön'n te hjertens rot.
-Jagu maatte'n tel naa lel, sa'n.-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS C. Elling 3, s. 3f. overskrift Lara skulle på skytteri gå