[BIN: 3452]

Lars skyttar.
Han Lara.
Han Darall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, MO, Telemark .


1. Mats aa Lars, dei sille ut aa gaa,
-trende dagar ti endes;-
so saag dei den bamsen i vegjen staa.
-"Skjyt du den, " sa en Mats,
"ja de trur eg, " sa en Lars;
"ta dei var, " sa en Mats, ti en Lars.-

2. Lars spendte bogjen sen for kne,
skout so den bamsen, so han dat ne.
-"Æ en dau, " sa en Mats, -
3. Mats aa Lars dei koka ein graut,
tretten trolkjæringar i smörkola flaut,
-"Va en feit" sa en Mats, -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXLIV, s. 40. (NFS, kopi) Overskrift Mats aa Lars.

Upteikna av V. O. Mostøylbakkjen.