[BIN: 3447]

Lars skyttar.
Han Lara.
Han Darall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Kari St. Dale, Seljord, Telemark .

1. Lars han spende sin bogje ve kne
-Alt i den grønna lund.-
so skout'n bjønnen so den datt ne.
-"Ligg'e du der, du, " sa Lars.
Lars han ligg i lunden mæ sin veggjelur.-
2. L. tok bjønnen aa la'n paa ein slie,
sjav sett'n seg uppaa ti tull' aa ti kvea.
-"Eg kjøyrer bjønnen, eg" sa L.-
3. L. han kjørd upp-etter ein bakkje,
den svarte merri ho floug paa skakke.
-"Eg syns kje du orkar bjønnen eg, " sa L.-
4. Lars tok jaamfruga aa sett' 'o uppetter ein vegg,
so begjynda dei ti aa kløyve skjegg.
-"Eg styrer bløygjen sjav, eg, " sa L.-
5. Aa jaamfruva gret aa ille let,
aa skam for dei som gjor' barne paa mei.
-"D'æ va' eg, dæ, " sa L.-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCLXII, s. 71f. (NFS, kopi) Overskrift Lars bjønneskjyttar.

Etter oppskrifta står: (Etter faren. God tone. Elling fikk tone og eitpar vers).